Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

Những ngày tốt nói chung trong tháng 3 năm 2023


Chi tiết những ngày tốt nói chung trong tháng 3 năm 2023

 • Âm lịch : 10/2/2023 - Tức Ngày: Mậu Ngọ , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Sâm

  Trực: Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 19/2 đến ngày 5/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Bính Tý, Giáp Tý


  Xem chi tiết thông tin ngày 1/3/2023
 • Âm lịch : 11/2/2023 - Tức Ngày: Kỷ Mùi , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Tỉnh

  Trực: Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 19/2 đến ngày 5/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Sửu, Ất Sửu


  Xem chi tiết thông tin ngày 2/3/2023
 • Âm lịch : 13/2/2023 - Tức Ngày: Tân Dậu , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Liễu

  Trực: Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 19/2 đến ngày 5/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi


  Xem chi tiết thông tin ngày 4/3/2023
 • Âm lịch : 16/2/2023 - Tức Ngày: Giáp Tý , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Dực

  Trực: Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.

  Tiết khí: Kinh Trập (Từ ngày 6/3 đến ngày 20/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Thương - Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân


  Xem chi tiết thông tin ngày 7/3/2023
 • Âm lịch : 18/2/2023 - Tức Ngày: Bính Dần , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Giác

  Trực: Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.

  Tiết khí: Kinh Trập (Từ ngày 6/3 đến ngày 20/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 9/3/2023
 • Âm lịch : 19/2/2023 - Tức Ngày: Đinh Mão , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Cang

  Trực: Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối.

  Tiết khí: Kinh Trập (Từ ngày 6/3 đến ngày 20/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi


  Xem chi tiết thông tin ngày 10/3/2023
 • Âm lịch : 22/2/2023 - Tức Ngày: Canh Ngọ , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Tâm

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Kinh Trập (Từ ngày 6/3 đến ngày 20/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Dương - Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần


  Xem chi tiết thông tin ngày 13/3/2023
 • Âm lịch : 23/2/2023 - Tức Ngày: Tân Mùi , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao:

  Trực: Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.

  Tiết khí: Kinh Trập (Từ ngày 6/3 đến ngày 20/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Hầu - Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 14/3/2023
 • Âm lịch : 25/2/2023 - Tức Ngày: Quý Dậu , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Đẩu

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Kinh Trập (Từ ngày 6/3 đến ngày 20/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu


  Xem chi tiết thông tin ngày 16/3/2023
 • Âm lịch : 28/2/2023 - Tức Ngày: Bính Tý , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao:

  Trực: Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.

  Tiết khí: Kinh Trập (Từ ngày 6/3 đến ngày 20/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Tài - Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Canh Ngọ, Mậu Ngọ


  Xem chi tiết thông tin ngày 19/3/2023
 • Âm lịch : 30/2/2023 - Tức Ngày: Mậu Dần , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Thất

  Trực: Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.

  Tiết khí: Xuân Phân (Từ ngày 21/3 đến ngày 4/4)

  Ngày xuất hành: Thiên Dương - Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Canh Thân, Giáp Thân


  Xem chi tiết thông tin ngày 21/3/2023
 • Âm lịch : 1/2/2023 - Tức Ngày: Kỷ Mão , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Bích

  Trực: Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối.

  Tiết khí: Xuân Phân (Từ ngày 21/3 đến ngày 4/4)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Dậu, Ất Dậu


  Xem chi tiết thông tin ngày 22/3/2023
 • Âm lịch : 4/2/2023 - Tức Ngày: Nhâm Ngọ , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Vị

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Xuân Phân (Từ ngày 21/3 đến ngày 4/4)

  Ngày xuất hành: Thiên Tài - Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 25/3/2023
 • Âm lịch : 5/2/2023 - Tức Ngày: Quý Mùi , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Mão

  Trực: Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.

  Tiết khí: Xuân Phân (Từ ngày 21/3 đến ngày 4/4)

  Ngày xuất hành: Thiên Tặc - Xuất hành xấu, cầu tài không được. Đi đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ


  Xem chi tiết thông tin ngày 26/3/2023
 • Âm lịch : 7/2/2023 - Tức Ngày: Ất Dậu , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Chủy

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Xuân Phân (Từ ngày 21/3 đến ngày 4/4)

  Ngày xuất hành: Thiên Hầu - Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu


  Xem chi tiết thông tin ngày 28/3/2023
 • Âm lịch : 10/2/2023 - Tức Ngày: Mậu Tý , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Quỷ

  Trực: Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.

  Tiết khí: Xuân Phân (Từ ngày 21/3 đến ngày 4/4)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Bính Ngọ, Giáp Ngọ


  Xem chi tiết thông tin ngày 31/3/2023

Về xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu là một phần quan trọng trong văn hóa của người Việt. Khi khởi sự các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, động thổ, xuất hành,...cần phải kén ngày chọn giờ để có một kết quả tốt đẹp. Việc xem ngày tốt xấu từ lâu đã trở thành truyền thống văn hoá của các dân tộc Đông phương. Nhưng phương pháp chọn ngày tốt, tránh ngày xấu cho đến tận bây giờ vẫn còn gây tranh cãi. Bởi vì nguyên lý và thực tại nào để có những ngày được coi là tốt hay xấu vẫn còn là những điều bí ẩn cần tiếp tục khám phá. Lịch vạn niên Việt nam chọn ngày tốt chủ yếu dựa vào sao tốt, sao xấu, giờ hoàng đạo, hắc đạo. Trên đây, chúng tôi sử dụng trình xem ngày tốt xấu dựa vào Ngọc Hạp Thông Thư của triều Nguyễn. Đặc biệt có bổ sung thêm ngày xuất hành theo Khổng Minh và Giờ tốt xuất hành theo Lý Thuần Phong.

Lưu ý:

Tài liệu được sử dụng cho chuyên mục "Xem Ngày Tốt Xấu" được lấy từ thuật toán trong Ngọc Hạp Thông Thư của Triều Nguyễn, và một số các tài liệu cổ về xem ngày chọn giờ của Việt Nam, Trung Quốc, chúng tôi ưu tiên lấy dữ liệu Xem ngày tốt như sau:

1. Chọn ra những ngày Hoàng Đạo,

2. Chọn ra những ngày có Sao Tốt, Trực Tốt,

3. Loại trừ những ngày có sao Cực Xấu như Sát Chủ, Thọ Tử,

4. Với Ngày tốt theo từng việc, lựa chọn theo Sao hợp với ngày...

Đối với Thuật toán xem ngày tốt xấu, có rất nhiều trường phái xem ngày như xem theo Can Chi, xem theo Khổng Minh Lục Diệu, xem giờ Xuất hành Lý Thuần Phong,...Chúng tôi đã hiển thị ra các Phương Pháp Khác Nhau trên cùng 1 ngày để bạn đọc có thể tự lựa chọn theo một trường phái mình ưa thích. Tuy nhiên, về sự chính xác của các phương pháp này, không thể có một cá nhân hay một tập thể nào dám khẳng định phương pháp nào đúng nhất do bởi huyền học xuất hiện từ rất lâu đời, tài liệu sách vở của tiền nhân để lại luôn bị sửa chữa, thay đổi, thêm thắt, định kiến...do đó, bạn đọc hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng các kết quả này. LichVanNien365.com không sáng tạo ra các nội dung này và không chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung dịch vụ. Chúng tôi đưa ra các kết quả này để bạn đọc có thể tham khảo như một nguồn tài liệu chứ không phải một lời khuyên hay khuyến khích sử dụng hoặc tin theo một cách mù quáng. Luật Nhân Quả là không thể nghĩ bàn cùng tận chúng ta nên làm nhiều Phước Thiện (việc tốt) để hỗ trợ cho những Quả Thiện (điều tốt đẹp) sanh khởi, cản trở bớt những Quả Khổ (điều xấu ác) sanh khởi. Chúng ta nên tránh xa các việc ác để Quả Thiện sanh khởi không bị cản trở, cũng như hạn chế Duyên để Quả Khổ sanh khởi nhiều hơn.

Đánh giá bài viết
Chia sẻ bài viết
Xếp hạng: 4.5 · 276 đánh giá
Bình luận
Xem tử vi hàng ngày
Ngày 25 tháng 3 năm 2023
(Tức ngày 4 tháng 2 năm 2023 Âm lịch)
Xem tử vi ngày hôm nay của bạn, Chọn năm sinh âm lịch để xem !
 • Năm sinh (ÂL)

Đừng bỏ lỡ

Bài viết về Ngày tốt xấu

Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo từ ngày 20-3-2023 đến 26-3-2023
Vào thứ Bảy, sao Hỏa đi vào cung Cự Giải và ở đó cho đến ngày 25 tháng 3 năm 2023, thúc đẩy chúng ta bảo vệ ngôi nhà và sự an toàn về tình cảm của mình. Hãy cùng LichVanNien365 xem tử vi tuần mới của 12 Cung Hoàng Đạo
Ý Nghĩa Tết Hàn Thực - Tết Bánh Trôi Bánh Chay ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch và Văn Khấn Tết Hàn Thực
Phong tục tập quán - 10/03/2023 10:21
Trong Tết Hàn Thực, nhà nhà làm bánh trôi, bánh chay để lễ Phật, cúng gia tiên, thậm chí nhiều nơi cúng thần hoàng. Thay vì tên gọi chính thức, 3/3 âm lịch thường được người Việt gọi dân giã là Tết bánh trôi – bánh chay.
Tết Thanh Minh năm 2023 là ngày nào? Tết Hàn Thực có phải là Tết Thanh Minh không?
Phong tục tập quán - 10/03/2023 09:28
Rất nhiều người cho rằng, Tết Hàn thực và Tết Thanh minh có cùng một nguồn gốc và có liên quan đến nhau. Vậy Tết Hàn thực có phải là Tết Thanh minh? Mời bạn cùng Lịch Vạn Niên 365 theo dõi bài viết này của chúng tôi để có được câu trả lời nhé.
Thanh Minh Là Gì Và Tiết Thanh Minh 2023 Vào Ngày Nào?
Phong tục tập quán - 10/03/2023 09:03
Thanh minh (Tết thanh minh hay Tiết thanh minh) là 1 trong 24 tiết khí (tính theo lịch tiết khí) được tính theo quy luật vận hành của mặt trời - Dương lịch.
Tử Vi Tuần Mới của 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 6-3-2023 đến ngày 12-3-2023
Vào thứ Ba ngày 7-3-2023, Trăng tròn hàng năm ở cung Xử Nữ truyền cảm hứng cho chúng ta chủ động trau dồi những thói quen nhỏ mang lại kết quả lớn,
Có Nên Bốc Mộ Vào Dịp Tết Thanh Minh?
Phong thủy đời sống - 07/03/2023 13:44
Bốc mộ thời gian nào là tốt trong năm? Dịp thanh minh này có bốc mộc được không? Ngày giờ nào để bốc mộ cho tốt là câu hỏi mà con cháu còn sống luôn bận tâm khi muốn sang cát cho người thân đã khuất
Tết thanh minh: Tục lệ tảo mộ và ăn đồ nguội của người Việt
Phong tục tập quán - 07/03/2023 13:42
Thanh minh tuy không phải là cái tết lớn, nhưng lại gắn liền với đạo đức, với bổn phận con người Việt Nam - bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của tổ phụ, của những người đi trước. Đây chính là ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên.
Bài Cúng và Lễ Vật đi cúng Thanh Minh và những điều lưu ý
Phong tục tập quán - 07/03/2023 13:38
Hướng Dẫn Chuẩn bị lễ vật cúng tiết thanh minh và Bài cúng thanh minh trong nhà, ngoài trời. 8 Điều lưu ý khi đi Thanh Minh tảo mộ ngoài trời
Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và những lời chúc hay, ý nghĩa
Phong tục tập quán - 07/03/2023 13:28
​Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày cánh đàn ông sẽ tặng những món quà ý nghĩa nhất dành cho người phụ nữ quan trọng của họ. Vậy ngày Quốc tế Phụ nữ có lịch sử như thế nào?
Chia sẻ